Vraag & Antwoord

Hieronder treft u een overzicht van de veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden.

Zie voor veel antwoorden omtrent de regels van Oosterwold ook: www.maakoosterwold.nl

De informatieavond was woensdag 28 november 2018 om 19:00u. Een enorme opkomst en enthousiasme.

—-

Vraag: Is permanent wonen toegestaan?
Antwoord: De woningen in De Terpen betreffen ‘normale’ woningen die samen met de grond uw eigendom worden voor permanente bewoning.

Vraag: Komen er nog meer informatieavonden?
Antwoord: Voorlopig komt er één informatieavond. Daarna proberen wij iedereen zo goed mogelijk te informeren via de opgegeven e-mail.

Vraag: Zijn er gemeenschappelijke tuinen / activiteiten?
Antwoord: De Terpen is zo ontworpen dat de stadslandbouw binnen eigen erfafscheiding plaatst vind. Gemeenschappelijke activiteiten kunnen op eigen initiatief met medebewoners georganiseerd worden.

Vraag: Wat kost een energie zuinig pakket?
Antwoord: Via het optieboek zullen een aantal energie besparende voorstellen worden gedaan. Hier kunt voor kiezen.

Vraag: Is het mogelijk bijgebouwen te realiseren, zoals een schuur, garage, carport, berging of groentenkas?
Antwoord: De ‘roodkavel’ geeft zo meteen per kavel aan waar en hoeveel u mag bijbouwen.

Vraag: Welke isolatiewaarden hebben de huizen standaard?
Antwoord: De woningen voldoen aan het huidige bouwbesluit qua energie. U kunt dus rekenen op een bijzonder energiezuinige woning in de basis.

Vraag: Wat mag er aan privacy gedaan worden zoals schutting?
Antwoord: Voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen buiten het roodkavel geldt dat;

  • de hoogte niet meer mag bedragen dan 1.2 meter;
  • deze voor ten minste 90% transparant zijn, en;
  • deze onderdeel uitmaken van een natuurlijke erfafscheiding.

Vraag: Wat is afwerking van de woningen?
Antwoord: De wanden worden behangklaar opgeleverd. De betonnen plafonds worden gespoten en de schuine daken zijn wit en glad afgewerkt.

Vraag: Is er vrijheid in het buitenwerk zoals de bestrating?
Antwoord: Via het optieboek zullen we u een aantal voorstellen doen. U kunt er ook voor kiezen dit zelf te doen binnen de gesteld roodkavel.

Vraag: Wat wordt verstaan onder het houden van dieren?
Antwoord: In principe is elk dier toegestaan echter sluit het bestemmingsplan ‘intensieve veeteelt’ uit. (Conform bestemmingsplan Oosterwold:

Vraag: Mag de binnen indeling nog aangepast worden?
Antwoord: Ja

Vraag: Wat is er allemaal inclusief in de prijs?
Antwoord: De brochure voor de woningen is bijna klaar en wordt na de informatieavond digitaal aan u verstrekt.

Vraag: Is de prijs inclusief de grond?
Antwoord: Ja en inclusief uw deel van het openbare gebied.

Vraag: Waar kan ik de prijslijst vinden van de type woningen De Terpen?
Antwoord: De prijzen van vier woningen zijn middels Funda bekendgemaakt. Na de informatiebijeenkomst zal er een overzicht komen van alle prijzen van de zestien typen.

Vraag: Mag er een kleinere woning op een grotere kavel, zodat er meer ruimte komt voor bijgebouwen?
Antwoord: Ja.

Vraag: Waar wordt het project precies gerealiseerd?
Antwoord: Afhankelijk van de gemeente willen wij een stip zetten zo dicht mogelijk tegen Nobelhorst, golfbaan of Vogelhorst aan. (Kievitsweg)

Vraag: Welke aansluitingen heeft de woning?
Antwoord: De woning is aangesloten op het water- en elektranetwerk. Tevens is de glasvezelkabel tot aan de meterkast aangelegd. (Gas en stadsverwarming kent dit gebied niet.)

Vraag: Komt er indien te laat ook een Terpen II?
Antwoord: Ja

Vraag: Is er openbaar vervoer in de buurt?
Antwoord: In Nobelhorst en aan de Waterlandseweg is openbaar vervoer aanwezig. In het gebied Oosterwold is een reservering gemaakt voor Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding (Stichtse Lijn).

Vraag: Is er een winkel in de buurt?
Antwoord: Oosterwold kent zo meteen een grote productie aan stadslandbouw gerelateerde producten. Dit zal voornamelijk lokaal afgezet worden. De dichtstbijzijnde supermarkt komt in Nobelhorst. Het thuis leveren van boodschappen zoals PicNic en Albert Heijn dit doen is ook in Oosterwold mogelijk. Tevens zijn er geluiden dat er initiatieven zijn om ook in Oosterwold een supermarkt te realiseren.

Vraag: Hoe houd je zonder een sloot de tuin groen?
Antwoord: In het optieboek zijn er mogelijkheden om water van het dak op te slaan in grote watertanks.

Vraag: Zijn er al bouwtekeningen zoals gevels en doorsneden i.v.m. hoogten?
Antwoord: De tekening worden in een later stadium uitgewerkt. Het bouwbesluit schrijft een minimale hoogte voor van 2.6m voor verblijfsruimten. (b.v. woonkamer en slaapkamers.)

Vraag: Welke installaties hebben de woningen?
Antwoord: Het basispakket bevat een pellet kachel zoals beschreven in de brochure. In het optieboek wordt ook een lucht-warmtepomp aangeboden die zelfs de vloer kan koelen.

Vraag: Zijn zonnepanelen standaard?
Antwoord: De zonnepanelen zijn optioneel. U bepaalt zelf de hoeveelheid panelen middels het optieboek.

Vraag: Krijgen mensen die reeds in bezit zijn van een eigen initiatiefnummer (stip gezet hebben en de informatiebijeenkomst van de gemeente reeds hebben bezocht.) voorrang?
Antwoord: Nee

Vraag: Welk dak heeft de beste isolatie?
Antwoord: Alle daken voldoen aan het bouwbesluit en hebben allen een warmteweerstandswaarde (Rc) van 6.0.

Vraag: Kunnen alle daken worden voorzien van zonnepanelen?
Antwoord: Ja.

Vraag: Mag bijvoorbeeld een bramenstruik als kavelgrens dienen?
Antwoord: Ja.

Vraag: Hoeveel gaat de openbare ruimte per maand kosten aan onderhoud en energie?
Antwoord: Wij verwachten tussen de 100 en 150 euro per maand. Maar dit bedrag is afhankelijk van het onderhouds- en kwaliteitsniveau wat jullie kiezen.

Vraag: Hebben grotere perceelhouders ook een groter aandeel in de VVE?
Antwoord: Wij willen de ‘De Terpen’ splitsen in kavels conform appartementsrecht. Ook bij appartementen wordt vaak een verschil van grote meegenomen in het aantal stemmen per woning.

Vraag: Wat kost de vierkante meter prijs van de grond?
Antwoord: De gemeente vraagt op dit moment (mrt. 2019) circa 75 (was 42) euro per vierkante meter grond (grond + exploitatiebijdrage). Bron: https://maakoosterwold.nl/wat-kost-een-kavel/

Vraag: Als ik een kleine woning op een groter stuk grond wil afnemen wat kost dit dan extra?
Antwoord: Naast de grondkosten die de gemeente rekent zal er ook extra kosten worden gemaakt voor de onderzoeken en de infrastructuur (wegen, leidingen, verlichting etc.). Wij gaan samen met u dergelijke meerkosten uitrekenen. Let ook op dat de servicekosten voor de weg en dergelijk waarschijnlijk afhankelijk worden van de afmeting van uw kavel.

Vraag: Wat is de exacte tijdslijn en wanneer moet er wat gefinancierd worden?
Antwoord: Op de website hebben wij een grove tijdslijn geschetst. Wij zijn op dit moment bezig om deze planning gedetailleerde te krijgen, doch is dit een doorlopend proces die erg afhankelijk is van een aantal factoren.

Vraag: Wanneer vindt de loting plaats?
Antwoord: Als alle inschrijfformulieren ontvangen zijn zal er binnen 14 dagen geloot worden. Dan verneemt u wie met De Terpen I mee kan gaan en wie met De Terpen II meegaat.

Vraag: Hoe ziet De Terpen II er uit?
Antwoord: Net als De Terpen I is de exacte vorm van het gebied afhankelijk van de aansluitende kavels. De principes zoals reeds getekend en gepresenteerd is het uitgangspunt.

Vraag: Is er zelfbewoningsplicht in dit gebied?
Antwoord: Ja. De gemeente stelt dat u twee jaar lang zelf in de woning moet wonen, mits er schrijdende gevallen ontstaan.

Vraag: Is de woning rolstoel toegankelijk?
Antwoord: Ja. Het is samen met u hoe we het hoogteverschil van de terp opvangen. Bijvoorbeeld parkeerplaats verhoogt of een hellingbaan die voldoet.

Vraag: Hoe wordt bepaald wie welke kavelpositie binnen het plan krijgt?
Antwoord: Aan de hand van de loting zal een volgorde van keuze worden bepaald. De kavels zijn groot genoeg om elke woning een gunstige zonligging te geven.

Vraag: Wat zijn de risico’s bij afvallen?
Antwoord: Als u na het betalen van het inschrijfgeld wilt uitstappen dan retourneren wij € 500,-. Het overige geld krijgt u terug als er een andere initiatiefnemer is voor uw kavel.

In de initiatiefovereenkomst hebben we het te retourneren bedrag kunnen verscherpen. Waardoor met name meer geld retour kan voor het teken van de anterieure overeenkomst met de gemeente.

Een andere initiatiefnemer laat de gemeente niet zomaar toe. Hierdoor kunnen wij ongewild geen garanties geven op het volledig retourneren van het inschrijfgeld ná de anterieure overeenkomst.

Vraag: Welke belastingen worden door gemeente in Oosterwold geheven?
Antwoord: Wordt uitgezocht.